Fjelltjæreblom er en lav, tuet, flerårig, ugrenet plante uten klebrig stengel som er vanlig hos andre arter i tjæreblomslekten (Viscaria). Bladene er samlet i en tettbladet, basal rosett og er linje- til skjeformede.


Planten blomstrer fra juni til august med blekt purpurfargede til rosa 5-tallige blomster (8-12 mm) samlet i et smalt, tett hode. Kronbladene er 6-8 mm lange og kløyvd til midten. Pollinering skjer ved hjelp av sommerfugler og bier med lang sugesnabel, men selvpollinering er også vanlig forekommende. Frukten er en kapsel (4-5 mm) med 1 mm lang karpofor.

Fjelltjæreblom vokser på åpen, tørr grusjord i enger på berg og blokkmark i fjellet. Planten er vanlig i fjellet i hele landet.