Prestekrage er en lav til høy, glatt eller håret, teppedannende flerårig plante. Planten har korte, bladbærende utløpere. Stenglene er opprette, har ribber og er ofte forgrenete.


Bladene er tannete, mørkegrønne og avlange. De nederste bladene har stilk. Stengelbladene er sittende og stengelomfattende.

Prestekrage blomstrer fra mai-september med hvite kurver med gul skive. Blomstene er 25-50 mm i diameter. Blomsterkurven sitter alene på toppen av den opprette stengelen.

Prestekrage er vanlig i hele landet, og vokser i høyvokste enger, kratt, veikanter, skrenter, åpen skog og skogtier, da gjerne på kalkrik eller noe sur jord.