Alle bilder og all informasjon som presenteres på Biologiportalen er underlagt Lov om opphavsrett
dersom ikke annet er oppgitt.

Dette betyr at disse ikke fritt kan gjengis eller brukes i kommersielle sammenhenger uten at tillatelse er gitt av eier av åndsverket, i dette tilfellet Kristian Hårdenson Berntsen.

Men, det er morsomt når innholdet på Biologiportalen refereres til, det være seg bilder eller informasjon.
Dersom du ønsker å gjengi noe av innholdet på Biologiportalen, må du tydelig skrive hvor informasjonen eller bildet er hentet fra, og ikke redigere hverken bilder eller informasjon uten Biologiportalens samtykke.

Har du noen spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med Biologiportalen på epost:   webmaster@biologiportalen.net