Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Engsyre

Rumex acetosella

Firblad

Paris quadrifolia

Fjellmarikåpe

Alchemilla alpina

Fjærehøymol

Rumex maritimus

Geitved

Rhamnus cathartica

Hengebjørk

Betula pendula

Kantkonvall

Polygonatum odoratum

Krattslirekne

Fallopia dumetorum

Meldestokk

Chenopodium album

Nikkevintergrønn

Orthilia secunda

Rødhyll

Sambucus racemosa

Skogbingel

Mercurialis perennis

Smalkjempe

Plantago lanceolata

Storkonvall

Polygonatum multiflorum

Strandkjempe

Plantago maritima

Tunbalderbrå

Lepidotheca suaveolens

Tunsmåarve

Sagina procumbens

Villrips

Ribes spicatum

Åkervortemelk

Euphorbia helioscopia