Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Akeleiefrøstjerne

Thalictrum aquilegiifolium

Apotekerkattost

Malva sylvestris subsp. sylvestris

Bergmynte

Origanum vulgare

Blodstorkenebb

Geranium sanguineum

Blåbær

Vaccinium myrtillus

Bukkebeinurt

Ononis arvensis

Duftspore

Gymnadenia odoratissima

Engklokke

Campanula patula

Engknoppurt

Centaurea jacea

Engtjæreblom

Viscaria vulgaris

Fingerlerkespore

Corydalis pumila

Fjellsmelle

Silene acaulis

Fjelltjæreblom

Viscaria alpina

Fjærekoll

Armeria maritima

Geitrams

Chamerion angustifolium

Hanekam

Lychnis flos-cuculi

Harekløver

Trifolium arvense

Jordrøyk

Fumaria officinalis

Kattehale

Lythrum salicaria

Kjempespringfrø

Impatiens glandulifera