Bydue, eller egentlig klippedue, er en ca. 35 cm lang fugl med et vingespenn pÄ mellom 60 og 68 cm. Den stammer fra klippeduer som er forvillet fra dueslag, og er stamformen til alle tamduer.

Tamformen bydue (var. "domestica") er i form helt lik klippedue, men varianten viser svÊrt stor draktvariasjon. Enkelte av de utallige variantene av fjÊrdrakt er ogsÄ helt lik klippeduens, andre varianter er spraglete hvite og grÄ, helt mÞrkegrÄ, rÞdgrÄ, uten hvit undergump.

Fuglen har en rask og veldig kraftfull flukt, hvor den glir pÄ V-stilte vinger. Bydue opptrer gjerne i flokker av ulik stÞrrelse i tettsteder og byer, hvor den hekker i smale Äpninger pÄ hus, avsatser, loft osv. Kort sagt pÄ steder som minner om klippeduens naturlige hekkeplasser i grotter og klippestup ved havet. Byduen er blitt en standfugl i de fleste store byer verden over.

I Norge fantes det en hekkende klippeduekoloni pÄ Þyer utenfor Stavanger rundt Är 1880. NÄ foregÄr hekking kun pÄ FÊrÞyene, De britiske Þyer og kysten av Vest-Europa. Den er tallrik pÄ klippene i Gibraltar.