Biologiportalen ble opprettet av en fotointeressert biologistudent en grå og trist februardag i 2005 som et sted å samle tillært kunnskap om botanikk og zoologi, og gjøre den tilgjengelig for andre.

Med 408 ulike arter av planter, dyr og fugler, samt botanisk etymologisk ordliste, er Biologiportalen en nyttig informasjonsportal når det gjelder planter, dyr og fugler som finnes i Norge.

Siden det er vanskelig å planlegge hvilke arter man kommer over, vil Biologiportalen oppdateres med nye arter med jevne mellomrom. Finner du ikke det du lette etter, så ta turen innom ved et senere tidspunkt. Kanskje jeg da har vært på tur i skog og mark og fotografert nettopp arten du ville lære mer om?


Det er mye spennende og interessant å finne i naturen rundt oss. Vær derfor nysgjerrig og sulten etter ny informasjon, og gjør som Carl von Linné :Omnia mirari etiam tritissima
   - Undre deg over alt, også det hverdagslige

Carl von Linné Valgspråk