Villtulipan, også kalt skogtulipan, er en middels høy flerårig plante med løk. Den har 2-4 nokså kjøttfulle, linjenervete spredte blader med lansettform. Bladene er furete, dypgrønne på undersiden og blågrønne oppå.


Planten blomstrer i april-mai med en stor klargul blomst (36-70 mm lang) som sitter i toppen av stilken. De tre ytre blomsterdekkbladene er smale, grønn- eller rødaktige på undersiden og ofte tilbakebøyde.

Planten vokser på enger og steinete steder i lavlandet. I Norge er villtulipanen forvillet fra hager, og man finner den ofte i stort antall på samme sted. Villtulipan forplanter seg mest vegetativt og blomstrer derfor relativt sjeldent.

Villtulipan er en introdusert art i norsk flora, og kategoriseres som en potensiell høy risiko (PH) i Artsdatabankens publikasjon Fremmede arter i Norge, 2012