Hestehov er en av vÄre tidligste vÄrblomster. I Är med varme vintre kan den blomstre allerede i februar, men blomstringen finner hovedsakelig sted i april-mai.


Blomsterkurvene er gule, ca. 15-35mm i diameter, med smale tungekroner. Pollineringen foregÄr v.h.a insekter, hovedsakelig av bier og fluer.

Hestehov er en flerÄrig plante og vokser pÄ fuktige, kalkrike steder som f.eks. i veikanter, skrÄninger og skogkanter. Hestehov finnes over hele Norge, med unntak av Svalbard.

I gamle dager ble planten brukt medisinsk. I fÞlge Carl von Linné (1755) var det vanlig Ä tÞrke planten, for sÄ Ä rÞyke den som et middel mot hoste og astma. Denne praksisen unngÄs idag, da den har en viss kreftfremkallende virkning.

Det norske navnet hestehov har planten fÄtt av de hesteskoformede bladene. Disse utvikles fÞrst en god stund etter at blomstringen er over.