Turt er en 50-200 cm høy, opprett, hårete plante med ugreinet, rødlig stengel. Bladene er tynne, glatte på oversiden, med 2-3 pa spisse fliker og en stor trekantet og spiss endeflik. De nedre bladene har vingekantete skaft, mens øvre blader er stengelomfattende.

Planten blomstrer i juli-august med blå til blåfiolette, sjeldent hvite, 2,5 cm brede blomsterkurver samlet i klaser øverst på stengelen. Kurvdekkbladene er mørke og kledt med rødaktige kjertelhår. Frukten er linjeformet, flattrykt og har fnokk med enkle hår i 2 rekker.

Turt er nokså vanlig på fuktig og frisk moldjord, og vokser i fjellbjørkeskog, granskoger, bekkekenter, elvebredder, vierkratt og høystaudeenger. Den mangler langs kysten sør for Sogn, men er ellers vanlig i store deler av landet.