Klistersvineblom er en 15-60 cm høy, ettårig plante med opprett stengel. Hele planten er kledt med tette, klebrige kjertelhår. Stengelen er vanligvis sterkt forgreinet med dypt parflikete blader.

Planten blomstrer i juli-oktober med 5-25 gule, 6-10 mm brede, koniske og kjertelhĂĄrete blomsterkurver med omtrent 20 jevnt lange kurvdekkblad og 3-4 ytre dekkblad og ofte tilbakebøyde tungekroner. Hele planten har en sterk, noe ubehagelig lukt. 

Klistersvineblom vokser pĂĄ tørr, ĂĄpen næringsrik grus- eller leirjord, og vi finner den typisk i veikanter, grustak, hogstfelt og ruderatmark. Planten er en europeisk art, men er ikke naturlig hjemmehørende i  Norge og stĂĄr oppført med kategorien Svært høy risiko (SE) pĂĄ Artsdatabankens fremmedartsliste fra 2018.