Åkergråurt er en opptil 20 cm høy, opprett, ettårig, gråfilthårete plante uten utløpere. Stengelen er rett eller noe nedliggende, og som oftest greinet. Bladene er smalt lansettformede, helrandete, spredte, og kledt i lyse ullhår.

Planten blomstrer i juli-september med fåblomstrede, 3-4 mm lange, blekbrune blomsterkurver med gulhvite blomster samlet i hoder bestående av 3-10 kurver. Støttebladene er klart lengre enn hodene. Frukten er hårete

Åkergråurt er vanlig i fuktig, åpen leirjord og vokser i alt fra vannpytter, åker, strender, strandenger, stier, grøfter, og veikanter til hager og grustak. Planten er vanlig nord til Finnmark og kan neppe forveksles med andre arter.