Føllblom er en 10-40 cm høy plante med snau, bladløs stengel. Bladene er dypt parflikete og vanligvis snaue og sitter samlet i en basal rosett.

Planten blomstrer i juli-oktober med 2-7 smale, klart gule, 2-3 cm brede blomsterkurver på spredte, skjellete skaft. Kurvdekkbladene er grønne, som regel snaue eller fint hårete. Kantkronene i blomsterkurven har en rødlig stripe på utsiden. Frukten er en skittenhvit fjærfnokk.

Føllblom er en svært vanlig plante på åpen, frisk jord, og vi finner den i veikanter og plener, på beitemark, strandenger, rasmark og ruderatmark.