Hvitbladtistel er en flerårig plante med en 40-150 cm høy, opprett stengel. Stengelen er uten vinger og er ullhåret øverst. Bladene er lansettformede, myke, grønne på oversiden og hvitt finhårete på undersiden. De øvre bladene er helrandete og stengelomsluttende, mens blader lenger ned på stengelen ofte er parflikete. De grunnstilte bladene er bestandig hele.

Planten blomstrer i juni-august med rødfiolette, 2-4 cm brede, enslige, endestilte blomsterkurver. Kurvdekkbladene er mørke, nesten snaue med en liten, myk torne i spissen. Frukten er 3-5 mm lang med en opptil 30 mm lang fnokk.

Hvitbladtistel vokser på frisk og fuktig moldjord, og vi finner den i enger, myr- og bekkekanter, veikanter, sumpskog, vierkratt og høystaudeenger. Arten danner flerårige bestander ved hjelp av utløpere, og er vanlig i stort sett hele landet.