Blankbakkestjerne er en svært variabel, middels høy (10-50 cm), ett- eller toårig plante med tynne, opprette, nesten glatte eller tynt hårete, blankt rødlige stengler.


De nedre bladene er stilkete, smalt elliptiske til ovale med eller uten tenner, mens øvre blader er lansettformede og sittende.

Planten blomstrer i juli-august med 10-15 mm store blomsterkurver med purpur eller lilla tungeformede randkroner i 2 kranser i flate halvskjermer, eller noen ganger enkeltvis. Kurvdekkbladene er jevnt purpurfargede. Skivekronene er gule.

Blankbakkestjerne er en underart av bakkestjerne (Erigeron acer), og kjennes igjen på den blankt rødlige stengelen og de langskaftede blomsterkurvene med jevnt purpurfargede kurvdekkblad.

Planten vokser på tørr, kalkholdig grusjord i fjellet fra Oppland til Finnmark, og er en nokså sjelden plante i Norge.